Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах судалгаа

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах судалгаа

2022-05-16 | 297

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах судалгаа


ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ, ОНМХ-НЫ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ, ОНМХ-НЫ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2022-05-16 | 199

ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ, ОНМХ-НЫ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО


МОНГОЛ УДАХГҮЙ “МАЛЧИДГҮЙ” БОЛНО

МОНГОЛ УДАХГҮЙ “МАЛЧИДГҮЙ” БОЛНО

2022-05-17 | 541

МОНГОЛ УДАХГҮЙ “МАЛЧИДГҮЙ” БОЛНО


“ЗУЛЦЭЦЭГ” ӨГҮҮЛЛЭГ

“ЗУЛЦЭЦЭГ” ӨГҮҮЛЛЭГ

2022-05-16 | 309

“ЗУЛЦЭЦЭГ” ӨГҮҮЛЛЭГ