2019-2020 оны хичээлийн жилд “Хөгжил” Политехник коллежийн багш, суралцагчид олон сайхан амжилт гаргасан.

2019-2020 оны хичээлийн жилд “Хөгжил” Политехник коллежийн багш, суралцагчид олон сайхан амжилт гаргасан.

2022-05-17 | 172

Д.Баярмаа: 2019-2020 оны хичээлийн жилд “Хөгжил” Политехник коллежийн багш, суралцагчид олон сайхан амжилт гаргасан. Түүнчлэн энэ оны байдлаар Хөгжил Политехник коллежид 1008 суралцагч мэргэжил, болов


Ховд аймаг "Цайны зам" өв соёлын наадам нэвтрүүлэг

Ховд аймаг "Цайны зам" өв соёлын наадам нэвтрүүлэг

2022-05-16 | 665

Ховд аймаг "Цайны зам" өв соёлын наадам нэвтрүүлэг