Боловсрол

Нийслэлийн 379 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан өнөөдөр төрийн өмчийн шилдэг ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт индексийн урамшуулал олгох ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулав.…
Монгол хүүхдийн үүрэх ёстой цүнхний жин нь тухайн хүүхдийн биеийн жингийн 10 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой гэж заажээ......…
sdf asdf asdlfja hdfj dfaldfh lsjhl…
шар олон улс
сонин бараа