Зорилтод бүлгийн иргэдэд чиглэсэн цахим үйлчилгээ

      Халамжийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор "Ховд аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээнмй газар", "Их алтай"ТББ хамтран зорилтод бүлгийн иргэдэд сургалт, уулзалт зохион явууллаа. Энэхүү сургалтын хүрээнд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын энэ цаг үед халамжийн үйлчилгээг хүндрэл бэрхшээлгүй, түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүлсэн цогц агуулга бүхий http;//ehalamj.mn сайтаас хэрхэн мэдээлэл авах тухай заавар зөвлөмж өглөө.

Мөн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, амжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой тэдгээр хүмүүст тулгамдаж буй асуудлуудын талаар харилцан ярилцаж санал солилцов.

   

сүүлд засварлагдсан 2022-05-17 20:49:54
2 + 3 = нийлбэрийг ол!