КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

БНХАУ-д бүртгэгдсэн шинэ Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх цуврал зөвлөмжийг Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас хүргэж байна.  

сүүлд засварлагдсан 2022-08-12 20:05:58
14 + 3 = нийлбэрийг ол!