КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

БНХАУ-д бүртгэгдсэн шинэ Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх цуврал зөвлөмжийг Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас хүргэж байна.  

сүүлд засварлагдсан 2022-01-25 22:06:12
19 + 10 = нийлбэрийг ол!