Экологи

Монгол орны байгалийн түүхийг судалдаг эрдэмтдийн зүгээс 500 жил тутамд давтагддаг хур тундасны татралт цөлжилтийн мөчлөг ойртож байгааг анхааруулжээ…
36 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ЦЭВЭР УСНЫ ТӨВ ШУГАМАНД ГЭМТЭЛ ГАРЧЭЭ…
АЗХҮҮ БУЮУ ШАРХАДСАН ХОТОН ШУВУУ ИЖИЛ СҮРЭГТЭЭ НИЙЛЛЭЭ…
шар олон улс
сонин бараа