ХОВД АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСӨВ – ИРГЭД ТӨСВӨӨ ХЯНАНА

Мэдээллийн ил тод байдлын дагуу Ховд аймагт 2020 онд хэрэгжих улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг дэлгэрэнгүй хүргэж байна.

Иргэн та бүхэн аймаг орон нутагт нь батлагдсан төсвийн талаарх мэдээллүүдээ холбогдох төрийн байгууллагуудаас хэзээ ч хаанаас ч авч үзэж, хянаж байх нь хэн бүхэнд нээлттэй. Мөн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа бараа ажил үйлчилгээнд хяналт тавьж, шаардлагаа хүргэх эрхтэй байдаг. Энэ дагуу иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү төсвийн жагсаалтыг хүргэж байна.  

Таны оршин сууж байгаа сум, багт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, ажил үйлчилгээнд та бүхэн хууль ёсны хяналт, шаардлагаа тавьж иргийн оролцоотой байгаарай. Иргэн таны хяналт илүү их үр бүтээмжийг бий болгох болно. 

Rate this item
(3 votes)
сүүлд засварлагдсан 2020-10-03 23:00:09
10 + 18 = нийлбэрийг ол!
News writer

энд өөрийн сэтгэдэлээ бичнэ үү

www.khovdtimes.mn
шар олон улс
сонин бараа